Hazırlayan

: SMGM

Kurgulayan

: Mimarlar Odası, Bilirkişi ve Gayrimenkul Komitesi

Süre / Kredi

: 6 saat (1 gün) / 6 kredi

Donanım

: Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar

Katılımcı Sayısı

: En az 20, en çok 30 kişi

AMAÇ
Bu eğitimin amacı, TMMOB 38.Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren “TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ” ve 4650 sayı ile Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Maliye Bakanlığınca 26.11.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca SMGM tarafından düzenlenmiş Bilirkişi Eğitimi (I.Eğitim)'ne katılarak sertifika almış ve Bilirkişilik görevi üstlenen mimarların bilgi güncellemesi ve sertifikalarının vize edilmesi amacına yönelik örnek Bilirkişi raporları üzerinde çalışma yapılarak temel bilgilerin güncellenmesi eğitiminin verilmesidir.


İÇERİK

  1. Katılımcılarla Bilirkişilik hizmeti verirken karşılıştıkları sorunlar vb. konuların tartışılması.
  2. Kamulaştırma Bilirkişiği uygulamaları ve Yargıtay’ın Bilirkişi Raporlarını değerlendirmesi, içtihatlar ve raporların reddi konularında içeriği Hukukcu Eğitimci belirleyecektir.
  3. Kamulaştırma Bilirkişiği uygulamaları ve Yargıtay’ın Bilirkişi Raporlarını değerlendirmesi, içtihatlar ve raporların reddi konularının işlenmesine devam edilecektir.

Mimarlar Odası "Mimarlık ve Bilirkişilik" Tanıtım Broşürü (Ağustos 2009)