Hazırlayan

: SMGM

Kurgulayan

: Mimarlar Odası, Bilirkişi ve Gayrimenkul Komitesi

Süre / Kredi

: 8 + 8 = 16 saat (2 gün) / 15 kredi

Donanım

: Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar

Katılımcı Sayısı

: En az 20, en çok 30 kişi

AMAÇ
Bu eğitimin amacı, TMMOB 38.Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilmiş olup 1 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren “TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ” ve 4650 sayı ile Değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, Maliye Bakanlığınca 26.11.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan “Kamulaştırma Davalarında Bilirkişi Olarak Görev Yapacakların Nitelikleri ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca görev yapacak Bilirkişilere çalışma konularıyla ilgili temel  bilgilerin ve meslek etiği eğitiminin verilmesidir.


İÇERİK

 1. Oda mevzuatı ve yönetmelikler
 2. Bilirkişilik ve etik
 3. Bilirkişilik ve uygulama alanları
 4. Kamulaştırma kanunu
 5. Kamulaştırma Raporu nasıl hazırlanır?
 6. Emsal inceleme
 7. Hukukçu gözüyle Kamulaştırma Kanunu
 8. Kamulaştırma konuları (11.ve 12. madde)
 9. Örnek raporlar üzerinde anlatım
 10. Örnek rapor irdelemesi
 11. Kamulaştırma örnek dava dosyası
 12. Dosya konusuna göre rapor hazırlama
 13. Çözümlenen rapor üzerinde tartışma

SINAV (2. gün sonunda)

Mimarlar Odası "Mimarlık ve Bilirkişilik" Tanıtım Broşürü (Ağustos 2009)