Sertifika Programı

Hazırlayan

: SMGM

Kurgulayan

: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Daire Başkanlığı

Süre / Kredi

: 18 saat / 15 kredi

Donanım

: Eğitimi düzenleyen kurum için: Beyaz tahta, projeksiyon, bilgisayar, internet bağlantısı (25 kişinin aynı anda internete bağlanmasına olanak sağlayacak kapasitede)
Katılımcılar için: Dizüstü bilgisayar (kablosuz internet bağlantısına elverişli)

Katılımcı Sayısı

: En az 15, en çok 25 kişi

AMAÇ
Eğitimin amacı; 2007 yılında çıkarılan “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 Aralık 2008 tarihinde 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak Aralık 2009’da yürürlüğe giren “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği”nin 25. maddesinde belirtilen “Enerji Kimlik Belgesi (EKB)” düzenlenmesi için, yönetmelikte belirtilen koşullara uygun mimarlara “EKB Uzmanlığı” sertifikasının verilmesidir.

İÇERİK

 1. Enerji Tüketimleri ve Enerji Verimliliği
 2. İlgili Mevzuatlar
  • 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu
  • Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik
  • Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
 • Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemleri
  • Bina Geometrisi
  • Isıl Zonlar
  • Isı Geçişleri
  • İç Kazançlar
  • Aydınlatma Enerjisi Gereksinimlerinin ve Tüketimlerinin Hesaplanması
  • Mekanik Sistemler İçin Enerji İhtiyacı ve Tüketimlerinin Hesaplanması
  • Sıcak Su Sistemi
  • Yenilenebilir Enerji ve Kojenerasyon Sistemi
  • Referans Bina ve Enerji Sınıfı
 • BEP-İS İşletim Sisteminin Tanıtımı
 • BEP-BUY Yazılımı Kullanılarak Örnek Binanın EKB düzenlenmesi (UYGULAMA)
 • SINAV

 

KAYIT İÇİN GEREKENLER
- EKB Uzmanı Kayıt Formu (EK 4, değişiklik RG-12/2/2011-27844)
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (önlü-arkalı)
- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış ve kaşelenmiş olmalıdır.)
- Mimarlardan “Büro Tescil Belgesi”, mühendislerden ise “SMM belgesi” istenmektedir. Bu belge, eğitimin yapılacağı yıl içinde alınmış ve kayıtlı bulunulan Oda tarafından“Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış/kaşelenmiş olmalıdır. (BTB sahibi olmayan mimarlar ve SMM sahibi olmayan mühendisler eğitime katılabilmektedir, ancak “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ve 10.06.2010 tarih ve 27607 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere İlişkin Tebliğ” [Değişik: RG-27.04.2011-27917] esasları kapsamında yetkilendirme ve sertifika alamamakta; ileride bu belgenin tamamlanması halinde sertifika başvurusunda bulunabilmeleri için hakları korunmaktadır.)
- Vergi Levhası (SMM belgesinden bulunan firmanın vergi levhası olmalıdır.)
- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
- 300 TL Kayıt Ücreti
(Eğitim sırasında kullanılmak üzere katılımcıların kişisel dizüstü bilgisayarlarını beraberinde getirmeleri, dizüstü bilgisayarlarında Eğitim Materyalleri’nin açılması için pdf okuyucu program bulunmalı ve BEP_BUY yazılımı Windows işletim sistem için Netframework’un en güncel versiyonlarının yüklü olması gerekmektedir.)

SERTİFİKAYA HAK KAZANMA KOŞULLARI

 • 18 saatlik eğitimin en az 16 saatine katılmış olmak
 • Eğitim sonunda yapılacak sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak