2022 Yılı Ödentileri ve Belge Harçları Belirlendi

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile 1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

· İlk kayıt ödentisi 100,- TL
· Yıllık üyelik ödentisi 480,- TL
· Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 6.000,- TL
· Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 6.000,- TL
· Büro Tescil Belgesi ücreti 1.100,- TL
· SM / SMB mühürü ücreti 150,- TL
· Kimlik kartı yenileme ücreti   50,- TL
· Üye tanıtım belgesi ücreti   60,- TL
· Şantiye şefliği belgesi ücreti   100,- TL
· Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti   100,- TL

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca;

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2022 yılı başından itibaren yararlanılabilmesi için, aidatların yılın başında yatırılması önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 
 
 
 

TMMOB Mimarlar Odasi Genel Merkezi

Chamber of Architects Section of UIA in TURKEY

Address : Konur Sokak 4/2 06650 Kizilay-Ankara TURKEY
Tel : +90 0 312 417 37 27
Fax: +90 0 312 418 03 61
web : http://www.mo.org.tr
e-mail : info@mo.org.tr