Ödenti Belge ve Harçlar

Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2018 tarihli ve 46/11 sayılı kararı ile

1 Ocak 2019–31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

  • İlk kayıt ödentisi                                                                 60,- TL

  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)                                    300,- TL

  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                 2.500,- TL

  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                      2.500,- TL

  • Büro Tescil Belgesi ücret                                                  600,- TL

  • SM / SMB mühürü ücreti                                                  100,- TL

  • Kimlik kartı yenileme ücreti                                                30,- TL

  • Üye tanıtım belgesi ücreti                                                  30,- TL

  • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                              50,- TL;

  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                      50,- TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca,

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2019 yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU