Büro Tescil Belgesi

 

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemesi

2020 Yılı Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Yenilemeleri Ocak ayından itibaren başlamıştır.

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • Ticaret Odasından Hisse Durum Belirtir Yazı. 
 • E-Defter Kullanan Üyelerimiz; “Mükellefiyet / Faaliyet” yazmanı, “Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” ile “Dilekçeler” bölümlerinde giriş yaptı.
 • Vergi levhası fotokopisi
 • 2020 yıl aidatı (360.-TL), ofis tescil belgesi başvuru ücreti (750.-TL) ve mühür başvuru ücreti (125.-TL)

Serbest Büro Sahibi Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • E-Defter Kullanan Üyelerimiz; “Mükellefiyet / Faaliyet” yazmanı, “Gelir İdaresi Başkanlığı-İnternet Vergi Dairesi” ile “Dilekçeler” bölümünüze giriş elde etmek için
 • Vergi levhası fotokopisi
 • 2020 yıl aidatı (360.-TL) ve büro tescil belgesi yenileme ücreti (750.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “İlk Büro Tescil Başvurusu” İçin İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • Şirket yevmiye sahiptir 2020 noter onaylı sayfanız fotokopi
 • Şirket ana sözleşmesinin yayın hakları sicil gazetesi fotokopisi (işletme iştikliği terimi “mimarlık hizmetleri” ibaresi geçmelidir.)
 • Ticaret sicil müdürlüğünden hisse oranlarını gösteren 2020 onaylı yazı (şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı ticaret sicil gazetesi eski tarihli ise)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Mimarın tasarım ve yapı sektörü ile ilgili tmmob üyeleri ile kurdukları ortaklıklarda (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimar, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi..) Ortağın odaya kayıtlı olduğuna dair belge
 • 2020 yılı aidatı (360.-TL), büro tescil belgesi başvuru ücreti (750.-TL) ve mühür başvuru ücreti (125.-TL)

Sermaye Şirket Ortağı Üyelerin “Kayıt Yenilemelerinde” İstenen Evraklar:

 • Başvuru formu
 • Şirket yevmiye defterinin 2020 noter onaylı sayfasından fotokopi
 • Ticaret sicil müdürlüğü artığı oranlarını gösterir 2020 onaylı yazı
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Mimarlar tasarım ve yapı sektörü ile ilgili tmmob üyeleri ile ortak yapımcılar (inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, peyzaj mimarı, iç mimarlık, şehir plancı, harita mühendisi, jeoloji mühendisi ..) Ortağın odaya şubesi
 • 2020 yıl aidatı (360.-TL) ve büro tescil belgesi yenileme ücreti (750.-TL)

 

 •