BÜRO TESCİL BELGESİ

 

2022 YILI BÜRO TESCİL KAYIT ŞARTLARI

“İlk Büro Tescil Alma Koşulları"
 Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 Serbest Meslek Defterinin 2022 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, 

mükellefiyet yazısı olmalıdır)  https://www.gib.gov.tr/

 Kira Kontratı ya da Tapu fotokopisi

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet arama kısmına bu şekilde yazarak oluşturulan barkodlu belge)

SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)
 Başvuru Formu ( Tıklayınız ) (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 1.100 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
 150 TL. Mühür Bedeli 
 Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480 TL.)

 

“Şirket Olarak İlk Büro Tescil Alma Koşulları"
 Vergi Levhası Fotokopisi (en son onaylanan)
 Yevmiye Defterinin 2022 Yılı Onaylı Sayfa Fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır)

 Kira Kontratı ya da Tapu Fotokopisi 
 Şirket Ana Sözleşmesi (Şirket isminde “MİMARLIK”, sözleşmede amaç ve iştigal konusu bölümünde de “her türlü mimarlık hizmeti yapmak” ibarelerinin geçmesi gerekmektedir) fotokopisi  
 Ticaret Sicil Gazetesi 
 Güncel tarihli Hisse Oranını Gösteren Yazı (Ticaret Odası)

 İmza Sirküleri

·        TMMOB Ortaklarının Oda Kayıt Belgeleri.

 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet arama kısmına bu şekilde yazarak oluşturulan barkodlu belge)

SGK Numarası (Bağ-Kur – SSK veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil kayıt girişi yapılamamaktadır.)

• Başvuru Formu (Şubede Bilgisayar çıktısı olarak üyeye verilecek, imza sirküsü bölümüne 3 adet imza atması istenecektir.)
 1.100 TL. Büro Tescil İlk Kayıt Ücreti 
 150 TL. Mühür Bedeli 
 Toplam Aidat Borçları (Yıl x 480 TL.)

 

ŞİRKET ORTAĞI OLARAK TESCİL YAPILIRKEN EŞİT HİSSE DAĞILIMI KABUL EDİLEN ODALAR:

1.    MİMARLAR ODASI

2.    İÇ MİMARLAR ODASI

3.    PEYZAJ MİMARLARI ODASI

4.    ŞEHİR PLANCILARI ODASI

5.    İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

6.    ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

7.    MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

8.    HARİTA MÜHENDİSLERİ ODASI

9.    JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI

10.  JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI

 

2022 YILI BÜRO TESCİL  YENİLEME ŞARTLARI

 

“Büro Tescil Yenileme Evrakları"
 Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
 Serbest Meslek Defterinin 2022 yılı onaylı sayfasının fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır) https://www.gib.gov.tr/

 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet arama kısmına bu şekilde yazarak oluşturulan barkodlu belge)

SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 1.100 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
 480 TL. 2022 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)

 

“Şirketler” İçin Yenileme Evrakları

 Vergi Levhası (en son onaylanan) fotokopisi
 Yevmiye Defterinin 2022 yılı onaylı sayfasının fotokopisi > E-Deftere geçildiyse mükellefiyet yazısı (E-deftere geçiş başvuru dilekçesi kabul edilmemektedir, mükellefiyet yazısı olmalıdır.

 Hisse oranlarında değişiklik olması halinde Ana Sözleşme tadil metni fotokopisi

 TMMOB Ortaklarının Oda Kayıt Belgeleri.

 SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (e-devlet arama kısmına bu şekilde yazarak oluşturulan barkodlu belge)

SGK Numarası (Bağ-Kur – SSk veya Emekli Sicil No) (SGK nosu olmadan Büro Tescil yenileme işlemleri yapılamamaktadır.)(Bir önceki yıl Büro Tescil yenilemesi yapılmış ise SGK numarası kaydı mevcuttur.)
 1.100 TL. Büro Tescil yenileme aidatı 
 480 TL. 2022 yılı üyelik aidatı (varsa geçmiş yıllara ait aidat borçları)