• Anasayfa
  • Yarışmalar
  • KTMMOB MİMARLAR ODASI MİMARCA MEKAN ANLATIMI METİN YARIŞMASI, 2020 Son Katılım Tarihi : 15 Ocak 2021

5 Ekim 2020, Dünya Mimarlik Günü

KTMMOB Mimarlar Odasınca bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Mimarca Mekan Anlatımı Yarışması” 2020 Dünya Mimarlık Günü’nde ilan edilmiştir.

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesine www.mimarlarodasi.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Yarışmanın Amacı

Mimarlık ve edebiyat, birinin özünde görsel, diğerininkinde ise metinsel olduğu düşünülürse, bu iki disiplin arasında ilk bakışta ilgi kurmak kolay olmayabilir. Lakin, şimdilerde sessizce bizimle yaşayan veya bir şekilde zamana yenik düşen ve yok olan birçok mimari yapıt hakkında bilgi alabilmek için tek başvurabileceğimiz yer, yazılı kaynaklardır. Günümüzde var olmayan kentler ve yapılar, o zamanlarda yazılmış her türlü edebiyat ürünü (günlükler, seyahatnameler, biyografiler, denemeler, resmî belgeler, mektuplar vs.) sayesinde mimarlık tarihi ve kültürüne kazandırılmıştır. Günümüzde de aslında böylesi kaynaklara çokça ihtiyaç duymaktayız. Biz de, Mimarlar Odası Yayın Kurulu üyeleri olarak, akademik tezler ve makaleler dışında; mimarlık ve edebiyat disiplinlerinin ilişkilendirildiği farklı yazılı kaynaklara ve onların barındırdığı derin değerlere dikkat çekmek istedik.

Bu düşünceyle ortaya çıkan yarışma ile KTMMOB Mimarlar Odası ve MİMARCA dergisi aracılığı ile mimarlık ve edebiyat alanına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Yarışma Kapsamı
Yarışma, ilgili bölümlerden mezun KTMMOB ve TMMOB’a bağlı meslek örgütlerinden herhangi birine üye olan herkese açık olarak düzenlenmektedir.

Yarışma Konusu
Katılımcılardan, bir mekânı ele alarak, mekânın tüm değerlerinin ve taşıdığı potansiyelin anlatıldığı bir metin yazması beklenmektedir. Bu mekân; farklı ölçeklerde, dünyanın herhangi bir yerinde var olabileceği gibi, bir hayal ürünü de olabilir.

Metinlerde:
- bir mekânın tasviri,
- kullanıcı-mekân ilişkisi,
- mekânsal dönüşümler,
- toplumsal değişim-dönüşümlerin mekâna ve / veya mekânsal değişimlerin topluma nasıl etki ettiği,
gibi konulardan birine veya birkaçına değinilmesi beklenmektedir.

Mimari bir mekânın, metin içerisinde temsil ediliş şekli ve yorumlanışı; mimarlık disiplininin edebiyat içerisinde kendine nasıl yer edindiği ve yazılan eserin ana temsiliyet aracı olarak mimarlığın yazıya neler kattığı, değerlendirme sırasında göz önünde bulundurulacaktır.

Edebiyatın “yapısal” kurgusu ve mimarlığın “anlatı” gücünü birleştirip yaratıcı yazma egzersizi üzerinden, yazmaya hevesli olanları, mimarlık / edebiyat ara kesitine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Yarışma Takvimi
Yarışma İlan Tarihi : 5 Ekim 2020, Dünya Mimarlık Günü
Son Katılım Tarihi : 15 Ocak 2021
Seçici Kurul Değerlendirilmesi : 16 Ocak - 14 Mart 2021
Sonuç Bildirim Tarihi : 15 Mart 2021
Ödül Töreni : 9 Nisan 2021, Mimar Sinan'ı Anma Günü

Törenle ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

Sonuçlar KTMMOB Mimarlar Odasının internet sitesinden ve facebook sayfasından duyurulacaktır. Dereceye girenlere ayrıca telefonla / e-posta yoluyla ulaşılıp bilgi verilecektir.

Seçici Kurul

Asli Jüri Üyeleri
• Kozan UZUNOĞLU (Oda Başkanı)  
• Gökhan KIYICI (2019 Yarışma Birincisi)
• Müge CENGİZKAN
• Suha ÖZKAN
• Ertuğ UÇAR
• Neşe YAŞIN
• Devrim YÜCELBESİM (Yayın Kurulu Üyesi) 

Yedek Jüri Üyeleri:
• Bahar ULUÇAY (Yayın Kurulu Sekreteri)
• Resmiye ALPAR ATUN (Yayın Kurulu Üyesi) 

Danışman Jüri Üyeleri
• Ceren KÜRÜM (Yayın Kurulu Başkanı)
• Türker AKTAÇ
• Ahmet GÜNEYLİ

Raportör
• Abdullah CAN

Yarışma Ödülleri
Birincilik Ödülü : 5000TL
İkincilik Ödülü : 3000 TL 
Üçüncülük Ödülü : 2000TL

Yarışma birincisi, bir sonraki “Mekân Anlatımı Metin Yarışması”nda, asli jüri üyesi olma hakkını elde edecektir.
Yarışmayı düzenleyen kuruma ilişkin iletişim bilgileri

KTMMOB Mimarlar Odası
Adres : Nuri Efendi Sokak, No: 3 Arabahmet Mahallesi LEFKOŞA, KKTC
Telefon : +90 (392) 229 2105 - 06
Kurum web adresi : www.mimarlarodasi.org
Yarışma web adresi : mimarcayarisma@mimarlarodasi.org