• Anasayfa
  • Duyurular
  • ÜCRETLİ ÇALIŞAN MİMARLAR İÇİN 2020 YILI ASGARİ ÜCRETİ BELİRLENDİ

Değerli Meslektaşımız,

 

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" maddesi uyarı nca TMMOB Yönetim Kurulu her yıl; mühendislik, mimarlık ve şehir planlama alanlarında meslek icra eden disiplinlere ilişkin olarak yıllık asgari ücret belirlemektedir. Bu çerç evede ücretli çalışan mimar, mühendis ve şehir plancıları için 2020 yılında uygulanacak olan asgari brüt ücret 5000 TL olarak belirlenmiştir.

 

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 22 Kasım 2019 tarihli toplantısında, "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2020 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 5000 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" karar verildi.

Detaylı Bilgi İçin:

https://www.tmmob.org.tr/icerik/muhendis-mimar-ve-sehir-plancilari-icin-2020-yili-asgari-ucreti-5000-tl-olarak-belirlendi

 

TMMOB MİMARLAR ODASI