• Anasayfa
  • Duyurular
  • Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimarisine Uygun Konut Projesi Yarışması

Yarışma ile ilgili sorularınız için yarisan@ordu.bel.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

“Geleneği Gelecekle Buluştur”
Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Mimarisine Uygun Konut Projesi Yarışması

Son Başvuru Tarihi:
01.07.2021

Ödüller:
1.   50.000 TL
2.   35.000 TL
3.   25.000 TL
Mansiyon (16 Adet)   10.000 TL


YARIŞMA HAKKINDA

Ordu genelinde yöresel yerleşim dokusu ve yaşam şartlarının, yöresel mimari cephe özelliklerinin, kullanılan yerel malzemelerin, tespit edilerek örnek mimari yapı projelerinin yapılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda Ordu ili ve çevresinde yöresel mimari özelliklere uygun konut projesi yarışması düzenlenmek istenmiştir. Rehber niteliğinde olan bu çalışma ile Ordu’nun 19 ilçesinde yöresel mimariye uygun yeni yerleşim yerleri yapmak, bu yapıları yaygınlaştırmak, yöresel mimariye olan ilgiyi ve hassasiyeti artırmak amaçlanmıştır.


BAŞVURU BELGELERİ

Ekip Listesi
Ekip İletişim Formu
Katılım Tutanağı
Yarışma Şartnamesi


1. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

Yarışmacıları www.ordu.bel.tr internet sitesinde yayınlanan “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması” Şartnamesi’ni elde edebilmek için Şartname ve eklerinin bedeli olan 250TL T.C. VAKIF Bankası Ordu Şubesi- TR36 0001 5001 5800 7290 0701 84 İBAN Nolu Ordu Büyükşehir Belediyesi hesabına (yarışma ekibinde yer alacak şahıslardan herhangi birinin adına olmak üzere) açıklama kısmına “Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması Şartname Bedeli” olarak yatırmış olmaları gerekmektedir. Şartname alabilmek için almış oldukları dekontu ve www.ordu.bel.tr internet sitesi adresinden temin edebilecekleri “YARIŞMA KATILIM TUTANAĞI”nı (2 nüsha halinde) eksiksiz doldurulmuş olarak 01/07/2021 Perşembe günü, saat 17.00’a kadar yarisan@ordu.bel.tr mail adresine göndermeleri gerekmektedir.

9.3.1. KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde;

“Yöresel Mimariye Uygun Konut Projesi Yarışması”
“Katıldığı İlçe”

ibaresi yazılı kapalı bir zarfın içine;

• Yarışma ve sözleşme koşullarını aynen kabul ettiklerini belirten imzalı katılım tutanağı,
• Üyesi oldukları meslek odası ve sicil numarasını içeren imzalı belge (Proje teslim
tarihinden en fazla 1 ay öncesine ait)
• Banka dekontu fotokopisi konulmalıdır.
Ekip başı (mimar) tanımlanacak ve bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından
verilecektir.

Yarışmaya katılan proje sahiplerinden ödül ve mansiyon kazananların zarfları jüri değerlendirmelerinin bitiminde tutanağa geçirilerek açılacaktır. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “açılabilir” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar bir tutanakla jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Anılan işlemler tutanakla belirtilir.

2. PROJENİN TESLİM YERİ VE KOŞULLARI

Proje ve ekleri Durugöl Mahallesi Atatürk Bulvarı No:449 Altınordu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü adresine belirtilen tarihe kadar elden teslim edilecektir. Ayrıca PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projelerin PTT, APS, Kargo makbuzu (projelerin en son teslim tarihi ve saatinden önce postaya ya da kargoya verildiğini gösteren belge) taranıp e-mail adresine gönderilecektir.

Belirtilen adrese belirtilen tarihte ulaşmayan projelerden ve kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan “OBB Kültür,Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı” sorumlu değildir. Bu başvurular kabul edilmeyecektir.