MESLEKİ UYGULAMA VE DENETİM KOMİTESİ (MUDK)

·         Mimarlık Hizmetleri Çalışma Grubu

Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi

·         Modern Mimarlık Mirsı çalışma Grubu

Yarışmalar Komitesi

Uluslararası ilişkiler Komitesi,

Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) Bilim ve Danışma Kurulu

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Bilim Bilim ve Danışma Kurulu

Bilirkişilik ve Gayrimenkul Değerlendirme Komitesi

Mimarlık Araştırmaları Çalışma Grubu  (Mim.Ar.) Bilim Danışma Kurulu

Ücretli Çalışan Mimarlar Çalışma Grubu

KHK İle İhraç Edilen Üyelerle İlgili Çalışma Grubu

Ekolojik Mimarlık ve Enerji Etkin Yapılar Çalışma Grubu

Örgütlenme Komitesi

Bilişim Komitesi (47.Genel Kurul Önergesiyle)

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu (47.Genel Kurul Önergesiyle)

Aşağıdaki yer alan Komite,Komisyon ve Kurallara ilişkin ise:"Mimarlar Odası Mesleki Denetiminde ÇED Yönetmeliği". " Mimarlar Odası İşyeri Temsilciliği Yönetmeliği" ve "Öğrenci Üyelik Yönetmeliği" çerçevesinde tarafınıza ayrıca talep  yazıları iletilecektir.

 

Kentleşme,Mimarlık ve ÇED Danışma Kurulu

İşyeri Temsilcilikleri ve Eşgüdüm Komitesi (İTEK)

Öğrenci Temsilciler Kurulu (ÖTK)