"Gezi Davası karar duruşması sonucunda TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi önceki başkanı Tayfun Kahraman haklarında 18’er yıl hapis cezası verilerek tutuklanmışlardır.

Mimarlar Odası; meslek alanı olması itibarıyla doğal ve yapılı çevreler ile ilgilenen ve bu alanların planlanması, imar edilmesi konularında uzmanlığa, deneyime, hassasiyetlere sahip bir meslek örgütüdür. Bu bağlamda her zaman kentsel ve kırsal ölçekte planlama ve yapılaşma ile ilgili bilgi ve deneyimlerini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmayı kamu yararını gözeterek bir görev kabul eder. Takdir edilecektir ki; yapılan planlama ve yapılaşma çalışmalarında doğrulara destek olmak kadar yanlışları söylemek de mesleğimizin doğası gereğidir.

Tutuklanan arkadaşlarımız Gezi Parkı’nda imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan çalışmalara meslek odalarının temsilcileri ve vekili olarak karşı çıkmışlardır.

Gezi olayları ve davası ile ilgili mesleğimizin dışında olan ve doğruluğunu bilemediğimiz tüm iddia ve spekülasyonlardan bağımsız olarak; mesleki doğruları söylemek için ve meslek odalarının temsilcileri olarak orada yer alan arkadaşlarımızın suçlu bulunmalarını ve tutuklanmalarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Hukuk mücadelelerinde her zaman arkadaşlarımızın yanındayız…

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu"