EK 1 – “D-1 TEMEL BİNA AKUSTİĞİ EĞİTİMİ” HAKKINDA ŞUBE BİLGİLENDİRME METNİ

 

SMGM kapsamında düzenlenen eğitim katılımcıları; “MO SMGM 2021 Yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge”, “2. 2021 Yılı SMG Uygulamaları” maddesi gereğince; mimar ise Mimarlar Odası’na, mühendis ise ilgili meslek Odasına üye olmalı ve geçmiş dönemlere yönelik olarak aidat borcu bulunmamalıdır.

 

Eğitim Süresi ve Kredisi:

72 saat süren eğitim normal şartlar altında 9 (3+3+3) gün ve 72 (24+24+24) saat olarak tamamlanır. Eğitimin son günü sınav yapılır.

 

Eğitim 15 kredi ile değerlendirilmektedir.

 

Eğitimin başlangıç ve bitiş saatleri, Şube ve eğitmenlerin mutabakatı ile önceden belirlenir.

 

SMG Sorumluları ve Eğitim Sınıfı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında eğitim için kullanılacak kapalı mekânlarda kişi başı 6 m², açık mekânlarda kişi başı 4m² alan sağlanmalıdır. Eğitim öncesinde mutlaka sıra düzeni oluşturulmalı ve teknik aksaklıklar giderilmelidir.

 

SMG sorumluları ve şube personeli kendilerini Şube’deki sorumlu kişi olarak tanıtmalıdır.

 

Eğitim Sonrası Süreç:

 

Eğitim kapsamında ŞUBE SMG Sorumluları tarafından hazırlanan katılımcı dosyası, eğitimin ilk haftasından sonra SMGM’ye iletilir.

 

Eğitim tamamlandıktan sonra sınav notları birebir görüşme yapılarak ayrı ayrı katılımcılara bildirilir.

 

Eğitimi tamamlamak için gerekli koşulları sağlayan ve eğitim sonu yapılan sınavda başarılı olan katılımcı,

-       Çevre Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nün https://donersermaye.csb.gov.tr/ adresi üzerinden birim fiyat listesinden
“Bina Akustiği Uzmanı Sertifika Kayıt İşlemi Ücreti”ni (SIRA NO: 876, GELİR KOD: 118, 2021 YILI BİRİM FİYAT K.D.V. DAHİL: 550 TL) kontrol etmeli,

-       https://basvuru.csb.gov.tr/ adresine tıklayarak bilgilerini ve hizmet bilgilerini girmeli,

-       Katılımcının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na online olarak yapacağı referans numaralı başvuru ile Bakanlığın yönlendirdiği bankaya giderek ödeme yapmalıdır. Alınan fiş/fatura/makbuz eğitim alınan Şubeye, sınav notu açıklandıktan sonra teslim edilmelidir. Ödeme yapılan kurumdan fatura/fiş alımının unutulmaması gerektiği eğitim katılımcısına hatırlatılmalıdır.

-       Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ”de yer alan ilgili madde uyarınca eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olamayan katılımcılara veya eğitim süresini tamamlayarak geçerli mazeretleri sebebiyle sınava katılması mümkün olmayanlara yeniden eğitime katılmaksızın bir yıl içinde en fazla bir kez daha sınava girme hakkı tanınır. Katılımcıların üçüncü kez sınava girebilmesi için ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl geçmiş olması gerekmektedir. Sınav hakkından yararlanılabilmesi için temel eğitimin alındığı Şubeye başvurulması gerekmektedir. Sınav giriş ücreti 250TL olarak belirlenmiştir.

 

Katılımcı evraklarını tam ve eksiksiz bir şekilde eğitim aldığı Şubeye teslim ettikten sonra “uzman” olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilebilecektir. Uzman olmaya hak kazanan katılımcılar Çevre Şehircilik Bakanlığı’na ödeme yaptıklarını gösteren makbuzlarını eğitimden sonra “EN GEÇ İKİ GÜN” içerisinde eğitim alınan kuruma teslim edilmelidir.

 

“Binaların Gürültüye Karşı Korunması” ile ilgili Mevzuat:

 

-       “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Binaların Gürültüye Karşı Korunması” sayfası için tıklayınız. (Yönetmelik Kılavuzu, Yetkili Kuruluş ve Akustik Uzman Listesi vb. yardımcı dokümanlar)

-       “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Yönetmeliği” için tıklayınız.

-       “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" için tıklayınız.

-       “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Düzenlenecek Sertifika Eğitim Programlarına Dair Tebliğ” (Tebliğ No: MHG/2018-01) için tıklayınız.  (MADDE 5 - 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Fıkra)

 

 

Eğitime Katılım Ücreti:

Eğitime katılım için TMMOB üyesi olma şartı aranır. 72 saatlik eğitime katılım ücreti, toplam 3250 TL, TMMOB Üyeleri için 3800TL’dir. Şube tarafından eğitim gününden 3 gün önce mutlaka tahsil edilmiş olmalıdır.  

 

Madde 5 (3.fıkra)

Madde 5 (3): Sertifika eğitim programlarına uzmanlık alanlarına uygun olarak yalnızca mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, elektrik ve elektronik mühendisi, fizik mühendisi ve optik/akustik mühendisleri katılabilirler.

Toplam Eğitim Saati: 72 saat

MO Üyesi Ücret: 3.250 TL 

TMMOB Üyesi Ücret: 3.800 TL 

Madde 5 (4. Fıkra)

Madde 5 (4): Üçüncü fıkrada belirtilenlerin dışındaki meslek gruplarından olup, akustik alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapmış olan kişiler de sertifika programına katılabilirler.

Toplam Eğitim Saati: 72 saat

Ücret: 3.800 TL 

Madde 5 (5. Fıkra)

Madde 5 (5): Akustik alanında lisans eğitimi almış olanlar ile bina akustiği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış kişilerden üçüncü fıkrada belirtilen meslek mensupları, ilgili sertifika programına devam şartı aranmaksızın  programın sınavına girerek başarılı olmaları durumunda D1 sertifikası alabilirler.

Programa devam şartı aranmaz.

Ücret: 850 TL

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar programda yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat) ; C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır. Ders notu verilecektir.

Toplam Eğitim Saati: 64 saat
MO Üyesi Ücret: 2900 TL

TMMOB Üyesi Ücret: 3350TL

Madde 5 (7. Fıkra)

Daha önce 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamındaki sertifika programlarından A-2 programını başarıyla tamamlamış olanlar ile bu maddenin üçüncü fıkrasında sayılanlar programda yer alan D1:2.1 Bölümüne (sekiz saat); C-1 programını başarıyla tamamlamış olanların ise Ek-1’de yer alan D1:2.1, (sekiz saat) D1:2.5 (sekiz saat) ve D1:2.6 (dört saat) bölümlerine devam zorunluluğu aranmaz.

Diğer bölümlere devam zorunluluğu vardır.

Ders notu verilecektir.

Toplam Eğitim Saati: 52 saat

MO Üyesi Ücret: 2350  TL

TMMOB Üyesi Ücret: 2750 TL

 

 

Katılımcı Sayısı:

Bakanlıkça bir sınıftaki katılımcı sayısının en az 18, en çok 25 olması şartı aranmaktadır. Eğitimden en az üç gün önce 18 katılımcının ücreti yatırılmış halde kesin kaydı yapılmalıdır. Aksi taktirde eğitimin son anda iptal edilmesi gerekebilir ve hem eğitmenler, hem şube, hem de katılımcılar açısından zor durumlarla karşılaşılabilir.

 

Yeterli katılım sayısı sağlandığında eğitmenler Şubelerce haberdar edilmeli en geç 3 gün öncesinde yol organizasyonları sağlanmalıdır.

 

Eğitim mekanının ve altyapısının imkanları doğrultusunda, şubenin ve eğitmenlerin uygun gördüğü en fazla 3 misafir katılımcı eğitimi ücretsiz olarak izleyebilir. Misafir katılımcılara eğitim öncesinde her türlü önceliğin esas katılımcılara ait olduğu hatırlatılmalıdır. Misafir katılımcıların sayıları ve isimleri şube yetkilileri tarafından ayrıca eğitmenlere bildirilmelidir. Misafir katılımcıların imza listesi ve tutanaklarda yer almamasına, kayıtlarda karışıklığa yol açmamak için sınava girmemelerine dikkat edilmelidir.

 

Eğitmen Ücreti:

Eğitmen saatlik ücreti net 240 TL’dir. Her eğitim saatine standart olarak bir eğitmen katılmaktadır. Üniversitelerinin Döner Sermaye’sine tabii olan eğitmenlerimizin saatlik ücretleri dönersermayenin belirteceği IBAN numarasına (30-41%) kesinti payı ile yatırılır. (Eğer nakit ödeme yapılacaksa, eğitmenleri ücretin bir zarf içinde verilmesini önemle hatırlatırız.)

 

Eğitmenlerin yol, konaklama ve yemek giderleri Şube tarafından karşılanmaktadır. Eğitmen tarafından yapılması muhtemel (taksi fişi, otobüs/tren bileti, doküman kopyalama, yemek vb.) harcamaların mutlaka belgelendirilmiş olması ve faturaların isme değil Mimarlar Odası’na kesilmiş olması hatırlatılmalıdır. Gerekirse Şubenin fatura bilgileri önceden iletilmelidir.

 

Eğitmen tercih ederse ödeme ve masraflar daha sonra Şube tarafından hesabına da yatırılabilir. Bu durumda IBAN numarası önceden alınmalıdır.

 

 

 

Eğitim Onayı Ekinde SMGM Tarafından İletilecek Dokümanlar:

 

ŞUBELERE (Eğitmenlere CC’lenerek):

1)     Eğitim Hakkında Şube Bilgilendirme Metni

2)     Eğitim Hakkında Katılımcı Bilgilendirme Metni

3)     Katılımcı İmza Listesi Formu

4)     Bina Akustiği Uzmanı Kayıt Formu

5)     Bina Akustiği Uzmanı Bilgileri

6)     Eğitim Tutanağı Formu

7)     Eğitim Değerlendirme Formu

8)     Eğitim Programı

9)     Haftalık Ders Notu (Ders notları eğitimin her haftası eposta ile iletilecektir. Çıktıların renkli alınması gerekemktedir.)

 

EĞİTMENLERE:

1)     Eğitim Materyalleri

a) Eğitim Sunumu

b) Bina Akustiği Raporu
c)
Örnek Bina Akustiği Raporu

 

2)     Sınav Dokümanları:
a) Sınav Soruları
b) Sınav Cevap Kağıdı
c) Sınav Cevap Anahtarı

 

Eğitim Sonrası Şube Tarafından SMGM’ye İletilecek Dokümanlar:

 

1)     Eğitim Tutanağı: Eğitim sonrası, ilgili alanlar doldurularak Şube sorumlusu ve eğitmenler tarafından imzalanıp ekinde katılımcı imza listesi bulundurulmalıdır.

 

2)     Katılımcı İmza Listesi: Derslere devam mecburiyeti %75’dir. Bu durumun tespit edilebilmesi için her gün sabah ve öğleden sonra oturumlarında olmak üzere 6 kez katılımcıların imzaları alınmalıdır. Eğitim sırasında eğitmenlere teslim edilecek olan imza listesi, şube yetkilisi tarafından bilgisayar ortamında alfabetik olarak katılımcıların ad-soyad ve sicil numaraları yazılarak eğitim öncesinde hazırlanmalıdır. Her oturum sonrasında imzalar eğitmenler tarafından kontrol edilmeli ve imzasız alanlar çizilerek kapatılmalıdır.

Sınav için ayrıca imza alınmasının sebebi hem olası sınav kağıdı kayıpları riskini ortadan kaldırmak, hem de aynı sene içinde iki kez sınava girme hakkının takip edilebilmesini sağlamaktır.

Grubuna dahil olanlar hariç derslerin %75’ine katılmadan sınava girenlerin, geçer not alsa dahi sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

3)     Katılımcı Belgeleri:

 

1)     Bina Akustiği Uzmanı Kayıt Formları: Formda doldurulması beklenen tüm bilgilerin yazılmış ve imzaların atılmış olmasına dikkat edilmelidir.

Dijital ortamda doldurulacak kayıt formundaki bilgilerle farklılık göstermemelidir. Şubesince MOP kayıtlarından bilgileri teyit edilmeli ve güncellenmelidir.

 

2)     Bina Akustiği Uzmanı Katılımcı Bilgileri: dijital dosyalardaki bilgiler ile teslim edilen belgeler arasında farklılık olmamalıdır. Şubesince MOP kayıtlarından bilgileri teyit edilmeli ve güncellenmelidir.

3)     BTB Fotokopisi: Mimarlardan “Büro Tescil Belgesi”, mühendislerden ise “Serbest Müşavirlik Mühendislik” (SMM) belgesi istenmektedir. Bu belge, eğitimin yapılacağı yıl içinde alınmış ve kayıtlı bulunulan Oda tarafından“Aslı Gibidir” ibaresi ile onaylanmış/kaşelenmiş olmalıdır.

Bu belge olmadan eğitime katılmak mümkündür.

 

4)     Lisans Diploma Fotokopisi: Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır. E-Devlet’ten alınan mezuniyet belgesi ile işlem yapılamaz.

5)     Yüksek Lisans / Doktora Diploması / Transkript (Tebliğ No: MHG/2018-01 Madde 5;  4. ve 5. Fıkra için) Kayıtlı bulunulan Oda tarafından “Dosyasındaki Örneğine Uygundur” ibaresi yazılmalı ve kaşelenmiş olmalıdır. Yüksek lisans ve/ya doktora transkripti için Oda kaşesi ve imzasına ihtiyaç yoktur.

 

Ayrıca E-Devlet’ten ilgili  yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgesi alınmalıdır. Şubelerimizin MOP sistemindeki eğitim bölümüne üyelerimizin yüksek lisans ve/ya doktora bilgileri sisteme işlemeleri gerekmektedir.

 

6)     Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Önlü arkalı kopyanın TC kimlik numarası içermesine ve okunaklı olmasına dikkat edilmelidir.

7)     Çevresel Gürültü Yönetmeliği Eğitim Sertifikaları (Tebliğ No: MHG/2018-01 Madde 5; 7. Fıkra için): “A-2 Tipi Mühendislik Akustiği ve Saha Ölçümleri” veya “C-1 Tipi Bina Akustiği” sertifikasına sahip olanlar muafiyetlerden faydalanmak için sertifikanın kopyasını teslim etmelidir.

8)     SGK Kaydı ve Hizmet Belgesi: E-Devlet’ten alınabilen 4A ve 4B dökümünü çalıştığı kurumdan aldığı yazıyla birlikte teslim edilmelidir.

9)     2 Adet Vesikalık Fotoğraf: Fotoğraflardan biri forma yapıştırılmalı, diğeri ise Şube tarafından taranmalı ve MOP’a yüklenmelidir.

 

4)     Uzman Katılımcı Bilgileri: Dijital ortamdaki bu liste eğitim öncesi kayıt aşamasında Şube tarafından katılımcılara doldurtulacaktır.

Listede bilgilerin hangi formatta girilmesi gerektiği açıklanmıştır. Bu doğrultuda doldurulup doldurulmadığı Şube tarafından kontrol edilmelidir, varsa eksiklik ve yanlışlıklar katılımcılara düzelttirilmelidir.

Akustik Uzmanlarının bilgilerini içeren listedir. Bu listede eğitimin her katılımcısının bilgileri mutlaka doldurulmuş olmalıdır.

Listelerin SMGM’ye e-posta ile (
info-smgm@mo.org.tr) adresine gönderilmesi yeterlidir.

 

5)     Eğitim Değerlendirme Formu: Tüm SMG eğitimlerinin sonrasında standart olarak, değerlendirmelerini ve önerilerini alabilmek için katılımcılara dağıtılan kısa ankettir.

 

Eğitim Sonrası Eğitmenler Tarafından SMGM’ye İletilecek Dokümanlar:

 

·        Eğitimde kullanılacak materyaller ve eğitim sonrası yapılacak sınavın soruları eğitmenlerimizde mevcuttur.

·        Sınav sonrası sınav kağıtları ve cevap anahtarları, kapalı bir zarf içine eğitmenlerimiz tarafından konulmalı ve kapatılmalıdır.

·        Kapatılan zarfın ağzı eğitmenlerimiz tarafından imzalanmalı ve şubeye kargolanmak üzere teslim edilmelidir.

 

Sınav Dokümanları:

            a) Sınav Soruları: Sınavda katılımcılara dağıtılan soru föyleri, eğitim öncesinde eğitmence çoğaltılmalıdır.

Sınav sonrasında ilk önce katılımcılarda bırakılmalı, eğitmen eşliğinde doğru yanıtların üzerinden geçildikten sonra ise toplanmalıdır.

 

Katılımcıların sınav sonrası tekrarında yanlışlarını kolay takip edebilmesi için hem cevap kağıdına hem de soru föyüne seçenekleri işaretlemeleri önerilmelidir.

Sorular başka sınavlarda da sorulabileceğinden, hem çoğaltım esnasında Şubede kopyasının kalmamış, hem de katılımcılardan tümüyle toplanmış olmasına özen gösterilmelidir.

 

            b) Sınav Cevap Kağıtları: Sınav cevaplarının katılımcılar tarafından işaretlendiği föylerdir. Eğitmen sınav bitiminde cevap kağıtlarını toplamalı ve bir daha katılımcıya geri vermemelidir.

c) Sınav Cevap Anahtarı: Sınavdaki soruların doğru seçeneklerinin eğitmenlerce işaretlendiği cevap anahtarıdır. Yanlış soru, kopya çekilmesi vb. olağandışı durumlar “Açıklama” bölümünde belirtilmelidir.


Cevap kağıtları toplanır toplanmaz eğitmence silinmez bir kalem ile kontrol edilerek puanlanmalıdır.