• Anasayfa
  • Duyurular
  • Birimlerimizde Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Alınacak Önlemler hk.

TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE

(Genel Dağıtım)

 

Konu   : Birimlerimizde Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Alınacak Önlemler hk.

İlgi       : 06.10.2020 tarih 04/5443 sayılı yazımız, 09.10.2020 tarih 04/5510 sayılı yazımız

 

Ülke genelinde görülen enfeksiyon artışı nedeniyle; salgının önlenmesi, Oda çalışanlarının ve meslektaşlarımızın korunması, çalışma ve etkinliklerin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için ilgi genelgelerimizde iletilen önlemlerin ilerletilerek ;

 

·        7 Aralık 2020 tarihinden itibaren dönüşümlü ve uzaktan çalışma programının uygulanması,

·        çalışma saatlerinin 10.00-16.00 olarak sürdürülmesi, Birimlerin açık ve işler halde bulundurulması,

·        çalışan sayısı dönüşümlü program uygulanmasına elverişli olmayan Birimlerimizde haftada en az 3 gün (Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri) açık ve işler olacak şekilde düzenleme yapılması,

·        65 yaş ve üzerinde olan Oda çalışanları için uzaktan çalışma programının uygulanması,

·        Kütüphane mekânlarında sunulan hizmetlerinin askıya alınarak uzaktan ve randevulu çalışma yönteminin uygulanması,

·        uygulamalarda Birimlerimizin koşulları dikkate alınarak özgün önlemlerin alınması, uzmanlık gerektiren teknik konularda ilgili meslek alanlarından görüş alınması,

 

benimsenmiştir.

 

Ayrıca bazı Birimlerimizde ; alınan önlemler ve getirilen düzenlemelere uyulmadığı görülmektedir. Ekte fiziksel mesafe, temas, üye ve ziyaretçi girişleri, havalandırma, asansör kullanımı, kargo ve posta işlemleri, maske kullanımı, hijyen ve temizlik kuralları ile ilgili tüm Birimlerimizde uygulanması zorunlu olan düzenlemeler detaylı olarak iletilmektedir.

 

Gelişmeler çerçevesinde gerekli bilgiler ve yapılacak uygulamalar tüm Birimlerimizle paylaşılacak olup; aksi belirtilmedikçe alınan önlemlere, çalışma düzeni ve saatlerine yönelik uygulamaya devam edilecektir.

 

Bu süreçte Oda bütününde alınan önlemleri uygulayarak, çalışma ve etkinliklerin sürekliliğinin sağlanması için özveriyle çalışan tüm Birimlerimize teşekkür ederiz.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımla.

 

 

Sinan TÜTÜNCÜ

Genel Sekreter

 

 

Ek: Mimarlar Odası Birimlerinde COVID-19 ile İlgili Uygulanacak Düzenlemeler

 

TMMOB Mimarlar Odasi Genel Merkezi

Chamber of Architects Section of UIA in TURKEY

Address : Konur Sokak 4/2 06650 Kizilay-Ankara TURKEY

Tel : +90 0 312 417 37 27

Fax: +90 0 312 418 03 61

web : http://www.mo.org.tr

e-mail : info@mo.org.tr