Ankara : 15.12.2021

                                                                                                                                  Sayı     : 04-08/7167

TMMOB MİMARLAR ODASI ŞUBELERİNE                                

(Genel Dağıtım)                                                                         

Konu: 2022 Yılında uygulanacak ödenti ve belge ücretleri hk.

Oda Bütçe Komisyonunca yapılan çalışma sonucunda Merkez Yönetim Kuruluna önerilen ve ve 2022 yılı içinde (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) uygulanacak ödentiler ve belge harçlarının aşağıdaki şekilde belirlenerek 1 Ocak 2022 gününden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe sokulmasına;

 

· İlk kayıt ödentisi

100,- TL

· Yıllık üyelik ödentisi (12 x 40-TL)

           480,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

    6.000,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

    6.000,- TL

· Büro Tescil Belgesi ücret

1.100,- TL

· SM / SMB mühürü ücreti

150,- TL

· Kimlik kartı yenileme ücreti

  50,- TL

· Üye tanıtım belgesi ücreti

  60,- TL

· Şantiye şefliği belgesi ücreti

  100,- TL

· Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti

  100,- TL

 

-      Mimari proje mesleki denetim bedelinin tüm birimlerimizde proje bakımından farklılaştırmaya gidilmeksizin maktuen 350 TL olarak devam ettirilmesine; 

-      Mimari proje hizmeti telif kaydı yapılması uygulamasına başlanılmasına ve telif kaydı sonucunda alınacak hizmet bedelinin tüm birimlerimizde proje bakımından farklılaştırmaya gidilmeksizin 50 TL olmasına, 

-      Oda birimlerinin aidatların tahsil edilmesine yönelik üyelere duyuru ve bilgilendirmelerin yapılması konusunda çalışma yapmalarının istenmesine;

-      Geçmiş yıllara ait üye aidat borçlarının 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilmesine;  

-      Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücretinin ve üye yıllık ödentisinin birlikte tahsil edilmesine;

-      2022 Yılında ilk kayıt için başvuran üye adaylarından 100,- TL ilk kayıt ödentisi dışında ayrıca kimlik kartı bedeli alınmamasına; bu bedelin 50,- TL’sinin gelirlerde kayıt ödentisi faslına, 50,- TL’sinin ise Merkez hesapta kimlik kartı gelirleri faslına işlenmesine;

-      Görevlilere ödenecek günlük yemek bedeli belgelenmek ve belge tarihleri görevlendirme tarihleri içerisinde olmak zorundadır. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren görevlendirmelerde yurtiçinde her görevli gün için belgelenmek koşulu ile 60- TL/gün yemek bedeli, yurtdışında her görevli gün için belgelenmek koşulu ile 40 Euro/gün yemek bedeli ödenmesine;

-      Oda Bütçe Komisyonunca hazırlanan 2022 yılı tahmini bütçe önerisinin 2022 yılı içinde (1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022) uygulanacak ödentiler ile belge harçlarına göre Genel Saymanlıkça Şubelerle ilişkiye geçilerek yeniden düzenlenmesine ve bütçe uygulama esasları çerçevesinde Genel Saymanlıkça son haline getirilerek Şubelere gönderilmesine; 2021 yılı Aralık ayı mizanları ile 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle son banka ve kasa mevcutları ve birimlerin program çalışmaları kapsamında hazırlayacakları fasıl aktarımları ve Merkez aktarımı borçlarına ait bilgilerin gelmesi ile oluşacak 2022 yılı bütçesini yürürlüğe sokmak üzere Genel Kurul’a sunulmasına;

karar verilmiştir.

Bilginizi, gereğini ve etkinlik bölgenizdeki Oda birimleri ile tüm üyelerimize en etkinaraçlarlave ivedilikle duyurulmasını ve uygulamanın 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren başlatılmasını önemle rica ederim.

Saygılarımla,          

Sinan TÜTÜNCÜ

Genel Sekreter

                                                                                                                         DUYURU

2022 YILI ÖDENTİLERİ ve BELGE HARÇLARI BELİRLENDİ

 

Merkez Yönetim Kurulu’nun10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile

1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

 

· İlk kayıt ödentisi

100,- TL

· Yıllık üyelik ödentisi (12 x 40-TL)

           480,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi

    6.000,- TL

· Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi

    6.000,- TL

· Büro Tescil Belgesi ücret

1.100,- TL

· SM / SMB mühürü ücreti

150,- TL

· Kimlik kartı yenileme ücreti

  50,- TL

· Üye tanıtım belgesi ücreti

  60,- TL

· Şantiye şefliği belgesi ücreti

  100,- TL

· Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti

  100,- TL

 

 

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir. 

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisibirlikte tahsil edilecektir.

Ayrıca, 

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2022yılı başından itibaren yararlanabilmeleri için, aidatlarını yılın başında yatırmaları önerilmektedir.Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

 

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU