KONU: 1/5000 Nazım Plana İtiraz

TRABZON BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ŞEHİRCİLİK VE İMAR DAİRE BAŞKANLIĞI’NA

-

Mimarlar Odası Trabzon şubesi olarak; 05. 03. 2018 günü askıya çıkarılmış olan1/ 5000 ölçekli Ortahisar  Revizyon  Nazım İmar Planı üzerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda ; Meslektaşlarımızın  proje düzenleme ve inşaat uygulamalarında  sorun yaratacak   olan, (  hem anayasa’nın 35 .nci maddesine,  hem de imar yasasının 8. Maddesine aykırı olan ) PLAN NOTLARININ    GENEL HÜKÜMLER  Başlığında yer alan 2.6  maddesine itiraz edilmesinin  uygun olacağına,  Planın kent bütüne getirdiği mekansal kararlara itirazlarımızın ise  eleştiri düzeyinde kendi içimizde kalmasına,  aşağıda açıklanan ÖNERİ PLANLAMA İLKELERİ çerçevesinde  plan notlarının   uygulamaya yönelik olan hükümlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiğinin, B.Ş.B ne tavsiye niteliğinde bildirilmesine karar verilmiştir.

 

 A-İTİRAZ EDİLEN KONU 

Plan notlarının 2.6 Maddesinin  iptal edilerek,  imar yasasının  8.nci maddesinin d  bendine yer alan; 

Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde, ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde,üst kademe planları onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay içinde uygun hale getirir ve resen onaylar. Bu süre içinde ruhsat işlemleri, yürürlükte olan uygulama imar planına göre gerçekleştirilir.”    şeklindeki  koşulun   plan notlarına 2.6.  madde  olarak  işlenmesini talep etmekteyiz.

Ayrıca: Bu nazım plana uygun yeni düzenlenecek 1/1000 ölçek uygulama planların hazırlanmasına esas olacak  kurallar  belirlenirken, aşağıda sıralanan 4 ana ilkeye uygun 1/1000 planların düzenleneceği hususuna bu Nazım Planda   yer verilmelidir.

 

B- ÖNERİ PLANLAMA İLKELERİ

1-İlimiz meclislerince yıllardır uygulanan, toplumumuzda karşılığı olan,  giderek toplu yapılaşmayı özendiren  1/1000 ölçek meri planın uygulama hükümlerinde yer alan  KENTSEL TASARIM PROJELERİ  ile ilgili hükümlerin korunması

2-Son derece eğimli olan kentimizde, 1/1000 ölçekte düzenlenecek uygulama planlarında,  tabii zemin kot ortalamasından binalara kot verileceği yönünde plan notunun detaylandırılarak  geliştirilmesi

3- 1/1000 ölçek meri planın uygulama hükümlerinde yer alan    emsal dışında bırakılan  bodrum katlar ile  ilgili hükümlerin korunması,

4-   18.nci madde uygulama etaplarının 1/1000 planlarda belirlenmesi

  

A-  başlıklı paragrafta yer alan itirazımızın uygun görülmesi, B- başlıklı paragrafta yer alan tavsiye niteliğindeki   planlama  ilkelerinin tarafınızdan değerlendirilmesi ile , 1/5000 planda  yapılacak  yeni düzenlemelerin,  kamunun devamlılığı ilkelerine  ve şehircilik disiplinine uygun  olacağı düşüncelerimizi saygılarımızla   arz ederiz. 

 Yayınlanma : 04.04.2018

Mimarlar Odası Trabzon Şubesi


Adresi : Kemerkaya Mahallesi Halkevi Sokak No:37 / Trabzon


Telefon: 0462 3211797

Fax: 0462 3211797 / 5

E-Posta: trabzon@mo.org.tr


Üretim & Kodlama : EASİSTEM YAZILIM


Bu site içerisinde yer alan metin ve görseller Mimarlar Odası Trabzon Şubesi tarafından sağlanmaktadır. Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır.


Üretim & Kodlama : EASİSTEM YAZILIM